Lotto

Cược Xổ Số là trò xổ số tại Trung Quốc với cược đặt 3 hoặc 5 số, dựa theo kết quả chính thức tại các giải xổ số 3 hoặc 5 số từ các nhà đài như Xổ Số Xã Hội Trung Quốc 3D (hoặc SWL 3D Trung Quốc), Trùng Khánh, Giang Tây, Thượng Hải, Thiên Tân và Tân Cương.

Kết quả Cược Xổ Số là sự kết hợp 3 hoặc 5 số theo thứ tự chính xác từ Phải sang Trái và được thanh toán theo kết quả tương ứng với thời gian bốc thăm của các trang xổ số chính thức.

Nếu một lượt rút cụ thể không có kết quả từ trang xổ số chính thức trong vòng 24 giờ, tất cả cược xổ số của lượt quay tương ứng sẽ bị hủy và tiền đặt cược sẽ được hoàn lại.

Bất kỳ thay đổi kết quả nào của lượt quay đó tại các trang xổ số chính thức sau 24 giờ sẽ không được chấp nhận.


 

Các trang xổ số chính thức và các loại cược cụ thể tại trang cược xổ số như sau:

Số TT

Các Loại Cược

1

Tài/Xỉu của một số xác định

2

Lẻ/Chẵn của một số xác định

3

1 số xác định

4

2 số xác định

5

3 số xác định

6

Tài/Xỉu của Tổng 2 số xác định

7

Lẻ/Chẵn của Tổng 2 số xác định

8

Tài/Xỉu của Tổng 3 số xác định

9

Lẻ/Chẵn của Tổng 3 số xác định

10

Tổng của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị

11

Khoảng Cách của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị

12

1 Số của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị

13

2 Số của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị

14

2 Số (Giống Nhau) của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị

15

3 Số (Nhóm 3x6 ) của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị

16

3 Số (Nhóm 3x3 ) của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị

17

3 Số (Giống Nhau) của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị

Các Đài Xổ Số Chính Thức

Số Banh Rút

China SWL 3D

3

Trùng Khánh

5

Giang Tây

5

Thượng Hải

3

Thiên Tân

5

Tân Cương

5

Ý nghĩa cụ thể về các loại cược như sau:

1. Tài/Xỉu của một số xác định:

Loại cược

Tài

Xỉu

Tỷ LỆ CƯỢC

1.95

1.95

Cược đặt vào một số đơn từ 0 đến 9 và Tài hay Xỉu. 
Xỉu: 0, 1, 2, 3, 4 
Tài: 5, 6, 7, 8, 9

Ví dụ: 
Người chơi đặt cược VND100 vào “Xỉu” tại con số thứ 3. Kết quả là 279, số thứ 3 là "2", đây là số Xỉu, do đó cược sẽ thắng. 
Tiền trả về: VND100 x 1.95 = VND195

2. Lẻ/Chẵn của một số xác định:

Loại cược

Lẻ

Chẵn

Tỷ LỆ CƯỢC

1.95

1.95

Cược đặt vào một số đơn từ 0 đến 9 và Lẻ hay Chẵn. 
Lẻ: 1, 3, 5, 7, 9 
Chẵn: 0, 2, 4, 6, 8

Ví dụ: 
Người chơi đặt cược VND100 vào “Chẵn” tại con số thứ nhất. Kết quả là 368, số thứ 1 là “8”, đây là số chẵn, do đó cược sẽ thắng. 
Tiền trả về: VND100 x 1.95 = VND195

3. 1 số xác định:

Loại cược

0 ~ 9

Tỷ LỆ CƯỢC

9.5

Loại cược

0 ~ 9

Tỷ LỆ CƯỢC

9.5

Cược đặt vào một số đơn xác định bất kỳ từ 0 đến 9 (số thứ nhất, số thứ 2, số thứ 3,v.v...)

Ví dụ: 
Người chơi đặt cược VND100 vào số “6” tại con số thứ 2. Kết quả là 15863, số thứ 2 là số “6”, do đó cược sẽ thắng. 
Tiền trả về: VND100 x 9.5 = VND950

4. 2 Số xác định:

Loại cược

00 ~ 99

Tỷ LỆ CƯỢC

95

Cược đặt hai số xác định từ 0 đến 9 theo lựa chọn ngẫu nhiên 2 vị trí bất kỳ từ số thứ năm, số thứ tư, số thứ ba, số thứ hai và số thứ nhất.

Ví dụ: 
Người chơi đặt cược VND100 vào “1” và “6” cho số thứ năm và số thứ hai. Kết quả là 15863, số thứ năm và số thứ hai lần lượt là “1” và”6”, trùng với 2 số lựa chọn đặt cược, do đó cược thắng. 
Thanh toán: VND100 x 95 = VND9,500

5. 3 Số xác định:

Loại cược

000 ~ 999

Tỷ LỆ CƯỢC

920

Cược đặt cho ba số xác định từ 0 đến 9 cho 3 số cuối (số thứ ba, số thứ hai và số thứ nhất) hoặc 3 số ở giữa (số thứ tư, số thứ ba và số thứ hai) hoặc 3 số đầu tiên ( số thứ năm, số thứ tư và số thứ ba).

Ví dụ: 
Người chơi đặt VND100 vào số “1”,”5” và”8’” cho số thứ năm, số thứ tư và số thứ ba. Kết quả là 15863, số thứ năm, số thứ tư và số thứ ba lần lượt là “1”, “5” và “8”, trùng với 2 số lựa chọn đặt cược, do đó cược thắng. 
Thanh toán: VND100 x 920 = VND92,000

6. Tài/Xỉu của Tổng 2 số xác định:

Loại cược

Tài

Xỉu

Tỷ LỆ CƯỢC

1.95

1.95

Cược đặt cho số cuối cùng của tổng 2 số xác định theo lựa chọn ngẫu nhiên 2 vị trí bất kỳ từ số thứ năm, số thứ tư, số thứ ba, số thứ hai và số thứ nhất. 
Xỉu: 0, 1, 2, 3, 4 
Tài: 5, 6, 7, 8, 9

Ví dụ: 
Người chơi đặt cược VND100 vào “Tài” cho số thứ năm và số thứ ba. Kết quả là 15863, tổng của số thứ năm và số thứ ba là 1 + 8 = 9 và số cuối cùng là ‘9”, đây là số “Tài”, do đó cược thắng. 
Thanh Toán: VND100 x 1.95 = VND195

7. Lẻ/Chẵn của Tổng 2 số xác định:

Loại cược

Lẻ

Chẵn

Tỷ LỆ CƯỢC

1.95

1.95

Cược đặt cho số cuối cùng của tổng 2 số xác định theo lựa chọn ngẫu nhiên 2 vị trí bất kỳ từ số thứ năm, số thứ tư, số thứ ba, số thứ hai và số thứ nhất. 
Lẻ: 1, 3, 5, 7, 9 
Chẵn: 0, 2, 4, 6, 8

Ví dụ: 
Người chơi đặt cược VND100 vào “Lẻ” cho số thứ năm và số thứ ba. Kết quả là 15863, tổng của số thứ năm và số thứ ba là 1 + 8 = 9 và số cuối cùng là ‘9”, đây là số “Lẻ”, do đó cược thắng. 
Thanh Toán: VND100 x 1.95 = VND195

8. Tài/Xỉu của Tổng 3 số xác định:

Loại cược

Tài

Xỉu

Tỷ LỆ CƯỢC

1.95

1.95

Cược đặt cho số cuối cùng của tổng ba số xác định từ 3 số cuối (số thứ ba, số thứ hai và số thứ nhất) hoặc 3 số ở giữa (số thứ tư, số thứ ba và số thứ hai) hoặc 3 số đầu tiên (số thứ năm, số thứ tư và số thứ ba). 
Xỉu: 0, 1, 2, 3, 4 
Tài: 5, 6, 7, 8, 9

Ví dụ: 
Người chơi đặt VND100 vào “Xỉu” cho số thứ năm, số thứ tư và số thứ ba. Kết quả là 15863, tổng của số thứ năm, số thứ tư và số thứ ba là 1 + 5 + 8 = 14 và số cuối cùng là ”4”, đây là số “Xỉu”, do đó cược thắng. 
Thanh Toán: VND100 x 1.95 = VND195

9. Lẻ/Chẵn của Tổng 3 số xác định:

Loại cược

Lẻ

Chẵn

Tỷ LỆ CƯỢC

1.95

1.95

Cược đặt cho số cuối cùng của tổng ba số xác định từ 3 số cuối (số thứ ba, số thứ hai và số thứ nhất) hoặc 3 số ở giữa (số thứ tư, số thứ ba và số thứ hai) hoặc 3 số đầu tiên (số thứ năm, số thứ tư và số thứ ba). 
Lẻ: 1, 3, 5, 7, 9 
Chẵn: 0, 2, 4, 6, 8

Ví dụ: 
Người chơi đặt VND100 vào “Chẵn” cho số thứ năm, số thứ tư và số thứ ba. Kết quả là 15863, tổng của số thứ năm, số thứ tư và số thứ ba là 1 + 5 + 8 = 14 và số cuối cùng là ”4”, đây là số “Chẵn”, do đó cược thắng. 
Thanh Toán: VND100 x 1.95 = VND195

10. Tổng của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị:

Loại cược

(0~6), (21~27)

(7, 20)

(8, 19)

(9, 18)

(10, 17)

(11,16)

(12, 15)

(13, 14)

Tỷ LỆ CƯỢC

9

20

16

14

12

11

10

10

Cược đặt cho tổng số thứ nhất, thứ hai và thứ ba nằm trong phạm vi cho trước hay một số cụ thể.

Ví dụ: 
Người chơi đặt cược VND100 vào “21-27” cho Tổng của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Kết quả là 19869, tổng của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị là 8 + 6 + 9 = 23 và “23” nằm trong khoản cách từ “21 đến 27”, do đó cược sẽ thắng. 
Tiền trả về: VND100 x 8.68 = VND868

11. Khoảng Cách của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị:

Loại cược

(0)

(1, 9)

(2, 8)

(3, 7)

(4, 6)

(5)

Tỷ LỆ CƯỢC

71

14

8

6

5.5

5

Cược đặt vào khoảng cách trong kết quả cụ thể của số thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Khoảng cách của số thứ nhất, thứ hai và thứ ba sẽ được tính dựa theo sự khác biệt giữa số lớn nhất và số nhỏ nhất trong 3 số thứ nhất, thứ 2 và thứ 3.

Ví dụ: 
Người chơi đặt cược VND100 vào số “5” khoảng cách của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Kết quả là 20166, khoảng cách của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị là 6 - 1 = 5, do đó cược sẽ thắng. 
Tiền trả về: VND100 x 5 = VND500

12. 1 Số của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị:

Loại cược

0~9

Tỷ LỆ CƯỢC

3

Loại cược

0~9

Tỷ LỆ CƯỢC

3

Cược đặt vào một con số cụ thể của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị là từ 0 đến 9. Cược thắng nếu như bất kỳ số nào của Hàng Trăn, Chục, Đơn Vị trong kết quả trùng với số được chọn bất kể vị trì nào. 
Tiền trả về sẽ không nhân với số lần xuất hiện của số được chọn trong kết quả.

Ví dụ: 
Người chơi đặt cược VND100 vào số “8” trong các số “Hàng Trăm”, “Chục”, “Đơn Vị”. Kết quả là 15867, số 8 xuất hiện trong nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị và trùng với số người chơi chọn, do đó cược sẽ thắng. 
Tiền trả về: VND100 x 3 = VND300

13. 2 Số của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị:

Loại cược

2 Số

Tỷ LỆ CƯỢC

14

Cược đặt vào số cụ thể từ 0 đến 9 cho 2 con số của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Cược thắng nếu như bất kỳ 2 số của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị trong kết quả trúng với các số được chọn bất kể vị trí nào.

Ví dụ: 
Người chơi đặt cược VND100 vào số “1” và “8” cho 2 con số của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Kết quả là 15187, số 1 và số 8 xuất hiện trong nhóm của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị và trùng với các số người chơi chọn, do đó cược sẽ thắng. 
Tiền trả về: VND100 x 14 = VND1400

14. 2 Số (Giống Nhau) của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị:

Loại cược

2 Số (Giống Nhau)

Tỷ LỆ CƯỢC

28

Cược đặt cho 2 số lặp lại từ 0 đến 9 trong 2 chữ số của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Cược thắng nếu như 2 chữ số của nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị trong kết quả trùng với số được chọn bất kể vị trí nào.

Ví dụ: 
Người chơi đặt cược VND100 vào các số “1” và “1” trong 2 chữ số của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Kết quả là 35181, số “1” xuất hiện 2 lần trong nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị và trúng với các số người chơi chọn, do đó cược sẽ thắng. 
Tiền trả về: VND100 x 28 = VND2800

15. 3 Số (Nhóm 3x6 ) của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị:

Loại cược

3 Số (Nhóm 3x6 )

Tỷ LỆ CƯỢC

140

Cược đặt vào 3 số khác nhau từ 0 đến 9 trong 3 chữ số Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Cược thắng nếu bất kỳ 3 số trong kết quả của nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị trùng với số được chọn bất kể vị trí nào.

Ví dụ: 
Người chơi đặt cược VND100 vào các số “1”, “3” và “5” trong nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Kết quả là 37513, số “3”, “1” và “5” xuất hiện trong nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị trùng với các số được chọn của người chơi, do đó cược sẽ thắng. 
Tiền trả về: VND100 x 140 = VND14000

Nếu Kết quả là 37531, 37135, 37153, 37315 or 37351, kết quả cược sẽ thắng với số tiền trả về tương tự.

16. 3 Số (Nhóm 3x3 ) của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị:

Loại cược

3 Số (Nhóm 3x3 )

Tỷ LỆ CƯỢC

280

Cược đặt cho hai số lặp lại và một số khác bất kỳ từ 0 đến 9 trong 3 chữ số Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Cược thắng nếu bất kỳ 3 chữ số của nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị trong kết quả trùng với số được chọn bất kể vị trí nào.

Ví dụ: 
Người chơi đặt cược VND100 vào các số “1”, “1” và “4” trong 3 chữ số Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Kết quả là 42114, các số “1”, “1” và “4” xuất hiện trong nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị và trùng với các số người chơi chọn, do đó cược sẽ thắng. 
Tiền trả về: VND100 x 280 = VND28000

Nếu Kết quả là 42141 or 42411, kết quả cược sẽ thắng với số tiền trả về tương tự.

17. 3 Số (Giống Nhau) của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị:

Loại cược

3 Số (Giống Nhau)

Tỷ LỆ CƯỢC

750

Loại cược

3 Số (Giống Nhau)

Tỷ LỆ CƯỢC

750

Cược đặt cho ba số lặp lại từ 0 đến 9 trong 3 chữ số Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Cược thắng nếu bất kỳ 3 số Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị trong kết quả trùng với các số được chọn bất kể vị trí nào.

Ví dụ: 
Người chơi đặt cược VND100 vào các số “1”, “1” và “1” cho 2 số Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Kết quả là 37111, số “1” xuất hiện 3 lần trong nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị và trùng với các số người chơi chọn, do đó cược sẽ thắng. 
Tiền trả về: VND100 x 750 = VND75000

Tiền Trả Về

Số TT

Loại Cược/ Lựa Chọn

Tiền Trả Về %

1 Tài/Xỉu của một số xác định

97.50%

2 Lẻ/Chẵn của một số xác định

97.50%

3 1 số xác định

95.00%

4 2 số xác định

95.00%

5 3 số xác định

98.00%

6 Tài/Xỉu của Tổng 2 số xác định

97.50%

7 Lẻ/Chẵn của Tổng 2 số xác định

97.50%

8 Tài/Xỉu của Tổng 3 số xác định

97.50%

9 Lẻ/Chẵn của Tổng 3 số xác định

97.50%

10 Tổng của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị (0~6, 21~27)

75.60%

11 Tổng của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị (7, 20)

72.00%

12 Tổng của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị (8, 19)

72.00%

13 Tổng của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị (9, 18)

77.00%

14 Tổng của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị (10, 17)

75.60%

15 Tổng của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị (11, 16)

75.90%

16 Tổng của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị (12, 15)

73.00%

17 Tổng của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị (13, 14)

75.00%

18 Khoảng Cách của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị (0)

71.00%

19 Khoảng Cách của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị (1, 9)

75.60%

20 Khoảng Cách của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị (2, 8)

76.80%

21 Khoảng Cách của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị (3, 7)

75.60%

22 Khoảng Cách của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị (4, 6)

79.20%

23 Khoảng Cách của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị (5)

75.00%

24 1 Số

81.30%

25 2 Số

75.60%

26 2 Số (Giống Nhau)

78.40%

27 3 Số (Nhóm 3x6)

84.00%

28 3 Số (Nhóm 3x3)

84.00%

29 3 Số (Giống Nhau)

75.00%

 

0.05630 sec| 2229.617 kb