ទំនាក់ទំនងជាមួយ ONGAME888.COM

 

ONGAME888.COM ប្តេជ្ញាផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មថែទាំអតិថិជនលេខមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន: ចំងល់ សំណូមពរ សហការ និងយោបល់ណាអំពី Ongame888.com សូមទំនាក់ទំនងភ្លាមមកកាន់ផ្នែកជំនួយអនឡាញ យើងខ្ញុំធ្វើការ 24/7 (រួមទាំងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំ) ដើម្បីបានឆ្លើយតបរាល់ចំងល់ក្នុងពេលលឿនបំុត។

ងាយស្រួលណាស់អ្នកគ្រាន់តែចុចលើវិធីសាស្រ្តទំនាក់ទំនងខាងក្រោមយើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបហើយដោះស្រាយបញ្ហានោក្នុងរយះពេលខ្លីបំផុត។

 

 

    Online support

ជំនួយតាមរយះជជែកអនឡាញ 24/7 (រួមទាំងថ្ងៃបុណ្យ). ជជែកភ្លាមជាយើងខ្ញុំ

 

  Email

ឆ្លើយតប​អ៊ីម៉ែលគ្រប់ចំងល់និងតម្រូវការពរបស់អតិថិជន 24/7 (រួមទាំងថ្ងៃបុណ្យ)

ផ្នែកថែទាំអតិថិជន: support@ongame888.com
ផ្នែកទូទាត់: payment@ongame888.com
គណ:គ្រប់គ្រង : admin@ongame888.com

 

 Telephone Support
 Hotline 24/7 វៀតណាម : 0981 090 338

   Viber: (+84) 981090338                                              Wechat: Ongame888                                 

  Telegram: (+84) 981090338                                     Zalo: (+84) 981090338                                                           

    Skype: Ongame888                                                 Whatsapp: (+84) 981090338                                    

  Line: Ongame888

0.03465 sec| 1723.531 kb