Keno

Cược số Keno của chúng tôi dựa kết quả chính thức tại các thị trường Keno Trung Quốc (Bắc Kinh), Slovakia, Canada, Tây Canada, Malta và Úc. Keno là trò chơi gồm có 20 banh số được rút ngẫu nhiên trong tổng số 80 banh đánh số từ 01 đến 80.

Trường hợp kết quả không được cung cấp và xác nhận từ trang thị trường Keno chính thức trong vòng 24 giờ, những cược đặt cho lượt rút tương ứng sẽ bị hủy.

Bất kỳ sự sửa đổi kết quả được thực hiện bởi trang thị trường Keno chính thức sau 24 giờ đều không được chấp nhận.

Cách chơi

Khi đăng nhập vào trò chơi, Quý Khách sẽ thấy các thị trường khác nhau được hiển thị trên màn hình.

Nhấp vào lựa chọn cược tại thị trường Quý Khách muốn đặt cược. Vé cược sẽ hiển thị, Quý Khách nhập số tiền đặt cược vào vé cược.

Kế tiếp, Quý Khách cần nhấp vào nút “Đặt Cược” để xác nhận cược đặt. Quý Khách có thể nhấp vào nút “Hủy” để hủy cược đã chọn. Bất kỳ cược đặt chưa được xác nhận sẽ không được hệ thống chấp nhận.

Quý Khách có thể nhấp vào mục “Cược Chưa Trả Về” để kiểm tra chi tiết cược đã đặt. Khi cược đã được trả về, kết quả cược sẽ được hiển thị tại trang “Sao kê”.

Trong trường hợp lượt quay bị hủy, tất cả các cược cho lượt quay đó sẽ bị hủy.

Loại Cược

Cược số Keno của chúng tôi hỗ trợ các loại cược đặt sau, kết quả được tính dựa trên sự kết hợp của 20 banh số được rút ở mỗi hệ thống Keno và thời gian rút tương ứng:

 • Tài/xỉu/tổng810
 1. lẻ/chẵn
 • các số lẻ/các số chẵn/hòa
 1. liên hoàn tài/xỉu & lẻ/chẵn
 2. trên/dưới/hòa
 3. ngũ hành
 • ngọc cầu

Quy định từng loại cược cụ thể như sau

 1. Loại Cược: TÀI, XỈU, TỔNG810

  Loại cược

  TÀI

  TỔNG810

  XỈU

  Tỷ LỆ CƯỢC

  1.95

  108

  1.95

  TÀI: Tổng số điểm của 20 banh được rút lớn hơn 810.
  XỈU: Tổng số điểm của 20 banh được rút nhỏ hơn 810.
  TỔNG 810: Tổng số điểm của 20 banh được rút bằng 810.

  Ví dụ
  Kết Quả Rút: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 & 76
  Tổng Số Điểm: 729
  Kết Quả Cược: 729 nhỏ hơn 810, vậy cược “XỈU” thắng.
  Tiền Cược: 50 VND
  Trả Về: 50 VND x 1.95 = 97.5VND

  Khi tổng số điểm của 20 banh được rút bằng 810, các cược đặt cho những lựa chọn sau sẽ được hoàn lại tiền cược:

 • Tài
 1. Xỉu
 • Tài Lẻ
 1. Xỉu Lẻ
 2. Tài Chẵn
 3. Xỉu Chẵn
 4. Loại Cược: LẺ, CHẴN

  Loại cược

  LẺ

  CHẴN

  Tỷ LỆ CƯỢC

  1.95

  1.95

  LẺ: Chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số lẻ. 
  CHẴN: Chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số chẵn.

  Ví dụ 
  Kết Quả Rút: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 & 76 
  Tổng Số Điểm: 729 
  Kết Quả Cược: Chữ số cuối cùng của 729 là số chín (9), đây là số lẻ, vì vậy cược "LẺ" sẽ thắng. 
  Tiền Cược: 50 VND 
  Tiền Trả Về: 50 VND x 1.95 = 97.5VND

  III. Loại Cược: CÁC SỐ LẺ, CÁC SỐ CHẴN, HÒA

  Loại cược

  CÁC SỐ LẺ

  HÒA

  CÁC SỐ CHẴN

  Tỷ LỆ CƯỢC

  2.3

  4.3

  2.3

  CÁC SỐ LẺ: Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số là các số lẻ.
  CÁC SỐ CHẴN: Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số là các số chẵn. 
  HÒA: Trong tổng số 20 banh được rút, có chính xác 10 banh có số lẻ và 10 banh có số chẵn.

  Ví dụ
  Kết Quả Rút: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 & 76
  Kết Quả Cược: Có 11 số chẵn (04,10,18,20,22,24,26,44,54,66,76) và 9 số lẻ (03,13,33,39,41,43,57,61,75). Số chẵn nhiều hơn 10 banh, vì vậy cược "CÁC SỐ CHẴN" thắng.
  Tiền Cược: 50 VND
  Tiền Trả Về: 50 VND x 2.3 = 115VND

 • Loại Cược: Cược Liên Hoàn Tài/Xỉu & Lẻ/Chẵn

  Loại cược

  TÀI/LẺ

  XỈU/LẺ

  TÀI/CHẴN

  XỈU/CHẴN

  Tỷ LỆ CƯỢC

  3.7

  3.7

  3.7

  3.7

  TÀI/LẺ: Tổng số điểm của 20 banh được rút lớn hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số lẻ.
  XỈU/LẺ: Tổng số điểm của 20 banh được rút nhỏ hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số lẻ.
  TÀI/CHẴN: Tổng số điểm của 20 banh được rút lớn hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số chẵn.
  XỈU/CHẴN: Tổng số điểm của 20 banh được rút nhỏ hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số chẵn.

  Ví dụ
  Kết Quả Rút: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 & 76
  Tổng Số Điểm: 729
  Kết Quả Cược: 729 nhỏ hơn 810 và số cuối là số chín (9) là số lẻ. Do đó, cược “XỈU/LẺ” thắng.
  Tiền Cược: 50 VND
  Tiền Trả Về: 50 VND x 3.7 = 185VND

 • Loại cược: TRÊN, DƯỚI, HÒA

  Loại cược

  TRÊN

  HÒA

  DƯỚI

  Tỷ LỆ CƯỢC

  2.3

  4.3

  2.3

  TRÊN: Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số nằm trong khoảng từ 01-40.
  DƯỚI: Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số nằm trong khoảng từ 41-80.
  HÒA: Trong tổng số 20 banh được rút, có chính xác 10 banh có số nằm trong khoảng từ 01-40 và 10 banh có số nằm trong khoảng từ 41-80.

  Ví dụ
  Kết Quả Rút: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 & 76
  Kết Quả Cược: Có 11 số (03,04,10,13,18,20,22,24,26,33,39) trong khoảng từ 01 – 40 và 9 số (41,43,44,54,57,61,66,75,76) rơi vào khoảng từ 41 - 80. Do đó, cược “TRÊN” thắng.
  Tiền Cược: 50 VND
  Tiền Trả Về: 50 VND x 2.3 = 115VND

 • Loại cược: Ngũ Hành (KIM, MỘC, THỦY, HỎA & THỔ)

  Loại cược

  KIM

  MỘC

  THỦY

  HỎA

  THỔ

  Tỷ LỆ CƯỢC

  9.2

  4.6

  2.4

  4.6

  9.2

  KIM: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 210-695.
  MỘC: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 696-763.
  THỦY: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 764-855.
  HỎA: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 856-923.
  THỔ: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 924-1410.

  Ví dụ
  Kết Quả Rút: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 & 76
  Tổng Số Điểm: 729
  Kết Quả Cược: 729 nằm trong khoảng 696–763. Do đó cược "MỘC" thắng.
  Tiền Cược: 50 VND
  Tiền trả về: 50 VND x 4.6 = 230VND

  VII. Loại cược: Ngọc cầu

  Trong cược Ngọc Cầu, người chơi sẽ tùy chọn từ 1 đến 5 số trong khoảng từ 01 đến 80. Hệ thống sẽ rút 20 banh số trong khoảng từ 01 - 80. Tỷ lệ thanh toán dựa vào các số kết quả đối chiếu với các số đã được người chơi chọn. Sự nối tiếp nhau của các con số không ảnh hưởng đến tỷ lệ thanh toán.

  Bảng tỷ lệ thanh toán:

  Loại cược

  Chọn 5 số

  Chọn 4 số

  Chọn 3 số

  Chọn 2 số

  Chọn 1 số

  Trúng 5

  251

  /

  /

  /

  /

  Trúng 4

  21

  51

  /

  /

  /

  Trúng 3

  3

  6

  20.3

  /

  /

  Trúng 2

  /

  2

  2.3

  10.3

  /

  Trúng 1

  /

  /

  /

  /

  3.3

  Không trúng

  /

  /

  /

  /

  /

  Ví dụ
  Kết Quả Rút: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 & 76
  Lựa Chọn: 10, 20, 30 & 66
  Kết Quả Cược: Chọn 4 số, Trúng 3 số (10, 20 & 66)
  Tiền Cược: 50 VND
  Tiền Trả Về: 50 VND x 6.0 = 300VND

  Tiền Trả Về

  Loại Cược/ Lựa Chọn

  Tiền Trả Về %

  Tài

  97.51%

  Xỉu

  97.51%

  Tổng 810

  47.48%

  Lẻ

  97.5%

  Chẵn

  97.5%

  Các Số Lẻ

  91.63%

  Các Số Chẵn

  91.63%

  Hòa

  87.83%

  Trên

  91.63%

  Dưới

  91.63%

  Kim

  94.31%

  Mộc

  92.70%

  Thủy

  93.13%

  Hỏa

  93.56%

  Thổ

  96.16%

  Lớn/Lẻ

  92.94%

  Lớn/Chẵn

  92.13%

  Nhỏ/Lẻ

  92.94%

  Nhỏ/Chẵn

  92.13%

  Ngọc Cầu – 1 Số

  82.50%

  Ngọc Cầu – 2 Số

  61.93%

  Ngọc Cầu – 3 Số

  60.08%

  Ngọc Cầu – 4 Số

  84.10%

  Ngọc Cầu – 5 Số

  66.76%


 •  
0.05643 sec| 2133.641 kb