ការណែនាំបង្កើតគណនីភ្នាល់នៅ Ongame888

- ឧបកឧបករណ៍ជំនួយ
ការណែនាំបង្កើតគណនីភ្នាល់នៅ Ongame888
ការណែនាំបង្កើតគណនីភ្នាល់នៅ Ongame888

ជំហានទី ១

- ដំបូងអ្នកត្រូវតែ "ចូល" គណនី Ongame888 (ប្រសិនបើមិនទាន់ចុះឈ្មោះគណនី Ongame888 សូមមើលការណែនាំនៅតំណខាងក្រោម៖ [ការណែនាំចុះឈ្មោះគណនី Ongame888])

- នៅលើគេហទំព័រសូមចុចប៊ូតុង "ចូល" នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើរបស់វេបសាយ

ជំហានទី ២

- បន្ទាប់ពីចូលដោយជោគជ័យ នៅលើគេហទំព័រសូមចុចប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" នៅខាងស្ដាំផ្នែកខាងលើរបស់វេបសាយ

ជំហានទី ៣

នៅលើគេហទំព័រសូមចុចប៊ូតុង "បង្កើតគណនី" នៅជ្រុងខាងឆ្វេងផ្នែកខាងក្រោមរបស់វេបសាយ

ជំហានទី ៤

- អ្នកជ្រើសរើសមេភ្នាល់ដែលអ្នកចង់ចូលរួម។

ជំហានទី ៥

- អ្នកជ្រើសរើសកម្រិតទឹកប្រាក់/ពិន្ទុ

- បន្ទាប់មកអ្នកចុច "បង្កើតគណនី" ដើម្បីបញ្ចប់ការបង្កើតគណនី។

ជំហានទី ៦

- បន្ទាប់ពី “ការបង្កើតគណនី” ជោគជ័យ សូមពិនិត្យមើលបញ្ជីគណនីហ្គេមដើម្បីទទួលបានឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់និងលេខសម្ងាត់គណនីភ្នាល់ដែលទើបតែបង្កើត

សូមផ្លាស់ប្តូរ Password សម្រាប់ការចូលលើកដំបូង។


0.05003 sec| 1815.68 kb