ការណែនាំទទួលបាន 5 USD សាកល្បងចូលក្នុងគណនីភ្នាល់

- ឧបកឧបករណ៍ជំនួយ
ការណែនាំទទួលបាន 5 USD សាកល្បងចូលក្នុងគណនីភ្នាល់
ដើម្បីទទួលបាន 5 USD នៅក្នុងគណនីភ្នាល់៖

សូមចុះឈ្មោះគណនី Ongame888 បន្ទាប់មកចូលទៅ Ongame888.com ហើយបង្កើតគណនីភ្នាល់នៅឯមេភ្នាល់ដែលអ្នកចង់ចូលរួម។ បន្ទាប់ពី "បង្កើតគណនី" បានជោគជ័យ។ សូមពិនិត្យមើលនៅក្នុងបញ្ជីគណនីហ្គេមដើម្បីទទួលបានឈ្មោះប្រើប្រាស់និងលេខសម្ងាត់នៃគណនីភ្នាល់ដែលទើបតែបង្កើត។ បន្ទាប់មកទៀតអ្នកបានចូលជោគជ័យគណនីភ្នាល់ដែលទើបតែបានផ្ដល់ចូលក្នុងគេហទំព័រមេភ្នាល់ដែលត្រូវគ្នា។ នៅក្នុងគណនីភ្នាល់ដែលមានរួចហើយ 5USD អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមជំហានខាងក្រោមនេះ៖

ផ្នែកទី ១៖ បង្កើតគណនី Ongame888

ដើម្បីបង្កើតគណនីនៅ Ongame888 អតិថិជនគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ៖

ជំហានទ ១: ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ http://ongame888.com/cb

ជំហាន ២៖ ចុចលើប្រអប់ចុះឈ្មោះ

ជំហានទី ៣៖ បំពេញព័ត៌មានលើតារាងចុះឈ្មោះ

ក្រោយពេលបំពេញព័ត៌មានទាំងអស់សូមចុចលើប្រអប់ចុះឈ្មោះដើម្បីបញ្ចប់។

សម្គាល់៖ ចុចលើរូបតំណាងទង់ជាតិភាសាហើយជ្រើសរើសភាសាប្រើប្រាស់របស់អតិថិជន។

ផ្នែកទី ២៖ បង្កើតគណនីភ្នាល់នៅ Ongame888

ណែនាំបង្កើតគណនីភ្នាល់នៅ Ongame888

ជំហានទី ១

- ដំបូងអ្នកត្រូវតែ "ចូល" គណនី Ongame888

- នៅលើគេហទំព័រសូមចុចប៊ូតុង "ចូល" នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើរបស់វេបសាយ

ជំហានទី ២

- បន្ទាប់ពីចូលដោយជោគជ័យ នៅលើគេហទំព័រសូមចុចប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" នៅខាងស្ដាំផ្នែកខាងលើរបស់វេបសាយ

ជំហានទី ៣

នៅលើគេហទំព័រសូមចុចប៊ូតុង "បង្កើតគណនី" នៅជ្រុងខាងឆ្វេងផ្នែកខាងក្រោមរបស់វេបសាយ

ជំហានទី ៤

- អ្នកជ្រើសរើសមេភ្នាល់ដែលអ្នកចង់ចូលរួម។

ជំហានទី ៥

- អ្នកជ្រើសរើសកម្រិតទឹកប្រាក់/ពិន្ទុ

- បន្ទាប់មកអ្នកចុច "បង្កើតគណនី" ដើម្បីបញ្ចប់ការបង្កើតគណនី។

ជំហានទី ៦

- បន្ទាប់ពី “ការបង្កើតគណនី” ជោគជ័យ សូមពិនិត្យមើលបញ្ជីគណនីហ្គេមដើម្បីទទួលបានឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់និងលេខសម្ងាត់គណនីភ្នាល់ដែលទើបតែបង្កើត។

ផ្នែកទី ៣៖ ចូលក្នុងគណនីភ្នាល់ទទួល 5 USD។

អ្នកចូលគណនីភ្នាល់ដោយជោគជ័យចូលទៅក្នុងគេហដ្ឋានដែលត្រូវគ្នា។ ហើយបន្ទាប់មកផ្តល់ឲ្យ Onagme888 នូវព័ត៌មានគណនីភ្នាល់តាមរយៈការជជែកផ្ទាល់ (Live Chat) ដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើការបញ្ចូល ៥ ដុល្លារបទពិសោធន៍ឲកួអតិថិជន។

សូមផ្លាស់ប្តូរ passworld សម្រាប់ការចូលលើកដំបូង។

សូមមើលបន្ថែមល័ក្ខខ័ណ្ឌប្រូម៉ូសិននៅ៖ http://ongame888.com/ការផ្សព្វផ្សាយ.html


0.05846 sec| 1844.219 kb