ទំនាក់ទំនងជាមួយ ONGAME888.COM

ONGAME888.COM ប្តេជ្ញាផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មថែទាំអតិថិជនលេខមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន: ចំងល់ សំណូមពរ សហការ និងយោបល់ណាអំពី Ongame888.com សូមទំនាក់ទំនងភ្លាមមកកាន់ផ្នែកជំនួយអនឡាញ យើងខ្ញុំធ្វើការ 24/7 (រួមទាំងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំ) ដើម្បីបានឆ្លើយរាល់ចំងល់ភ្លាមៗ។ ជាធម្មតាអ្នកគ្រាន់តែចុចលើវិធីសាស្រ្តទំនាក់ទំនងខាងក្រោមយើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបហើយដោះស្រាយបញ្ហានោក្នុងរយះពេលខ្លីបំផុត។

ជំនួយរតាមរយៈជជែកតាមអនឡាញ
ជំនួយរតាមរយៈជជែកតាមអនឡាញ 24/7(រួមទាំងថ្ងៃបុណ្យ).
ជំនួយតាមរយៈអុីម៉ែល

ឆ្លើយតប​អ៊ីម៉ែលគ្រប់ចំងល់និងតម្រូវការពីអតិថិជន 24/7 (រួមទាំងថ្ងៃបុណ្យ)
ផ្នែកថែទាំអតិថិជនsupport@ongame888.com

ផ្នែកទូទាត់: payment@ongame888.com

 

ជំនួយតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ
  • Hotline 24/7 Cambodia(1): (+855) 0978 883 386
  • Hotline 24/7 Cambodia(2): (+855) 0978 883 386
  • Viber: (+855) 0978 883 386
  • Telegram: (+855) 0978 883 386
  • Skype: Ongame888
  • Line: Ongame888
  • Wechat: Ongame888
  • logo-zalo-vectorZalo:
  • Whatsapp: (+855) 0978 883 386
0.05609 sec| 1742.852 kb