ការផ្សព្វផ្សាយជាមួយគ្នា
Ongame888

ការទូទាត់សងភ្នាល់បកគ្មានដែនកំណត់

ទទួលភ្លាមទូទាត់សង 4% លើការភ្នាល់បករបស់អ្នក

ទូទាត់សងវិញ 4% រាល់ការភ្នាល់បករបស់អ្នកដោយមិនគិតពីការឈ្នះឬចាញ់! អ្នកភ្នាល់កាន់តែច្រើនប្រាក់រង្វាន់របស់អ្នកកាន់តែខ្ពស់! កុំខកខាន!

- ប៉ុងភ្នាល់បកមានសុពលភាព៖ រួមបញ្ចូលយ៉ាងតិចណាស់ 2 ប្រកួត; តម្លៃភ្នាល់យ៉ាងតិចណាស់ 1USD

  - សម្គាល់ៈ ការទូទាត់សងភ្នាល់បកត្រូវបានគិតលើរាល់លើប៉ុងភ្នាល់បកនីមួយៗដោយផ្អែកលើចំនួនទឹកប្រាក់សរុបប៉ុងភ្នាល់បក។

- ប៉ុងភ្នាល់បកដែលមានសុពលភាពនឹងត្រូវបានទូទាត់សងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានលទ្ធផលឈ្នះចាញ់។

- ប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវផ្ដល់ជូនចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកភ្លាមចាប់ពីពេលដែលការភ្នាល់បកត្រូវបានកំណត់លទ្ធផល។

Đăng ký ngay

ទទួលភ្លាម 5USD ចូលក្នុងគណនីភ្នាល់នៅពេលបង្កើតគណនីថ្មី

ផ្ដល់ឥតគិតថ្លៃ 5USD ចូលក្នុងគណនីភ្នាល់ថ្មីទាំងអស់

  រយៈពេលអនុវត្តៈ ០០:០០:00 (GMT+7) 01/011/2019 ដល់ពេល Ongame888 ជូនដំណឹងបញ្ឈប់កម្មវិធី។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ៖

ប្រូម៉ូសិនចាប់ផ្តើមពីម៉ោង 00:00:00 (GMT + 7) 01/011/2019 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងបញ្ចប់ពី Ongame888 អនុវត្តចំពោះគណនីភ្នាល់ដែលបានបង្កើតថ្មីៗទាំងអស់នៅ Ongame888.com ។ ប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃត្រូវទទួលបានតែមួយដងគត់ហើយអាចប្រើបានតែការដាក់ភ្នាល់ប៉ុណ្ណោះ។

ប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកលេងដោយផ្ទាល់នៅពេលបង្កើតគណនីភ្នាល់បានជោគជ័យ។ (សមាជិកចុះឈ្មោះគណនីនិងបង្កើតទំព័រភ្នាល់)

សមាជិកអាចដករាល់ការឈ្នះទាំងអស់ពីប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃ (ដោយមិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់រង្វាន់ដើម 5USD) ប្រសិនបើគ្រប់ចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់សរុបតាមតម្រូវការដែលបានកំណត់។ មិនអនុវត្តការបញ្ជាដកប្រាក់ឲ្យប៉ុងភ្នាល់ចាញ់ / ស្មើឡើយ។

ឧទាហរណ៍:

         ប្រាក់ប្រូម៉ូសិនបានផ្ដល់: 5USD

         ទឹកប្រាក់ភ្នាល់សរុបដែលតម្រូវការ = 5USD x 20 ដង = 100USD

ប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃមានសុពលភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃនិងមានសុពលភាពដាក់ភ្នាល់តែមួយដងគត់បន្ត។

ប៉ុងភ្នាល់ស្មើ ភ្នាល់លុបចោល ភ្នាល់សងខាងនឹងមិនបានគិតក្នុងកម្មវិធីនេះទេ។

Ongame888 មានសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ បដិសេធ ឬលុបចោលកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះគ្រប់ពេលដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងមុន។

ចំណាំ៖

សមាជិកទាំងអស់ដែលបានជ្រើសរើសកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះនឹងមិនបានជ្រើសរើសក្នុងពេលតែមួយជាមួយកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀតឡើយ។ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះផ្ដល់ជូនតែមួយគត់សម្រាប់សមាជិកក្នុងការបង្កើតគណនីភ្នាល់ថ្មីដោយមិនមានឈ្មោះដូចគ្នា អាស័យដ្ឋាន អ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ និងអាស័យដ្ឋាន IP ។

Đăng ký ngay

រង្វាន់ 210% សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

"ពេលវេលា: 1/1 – 30/06"

- ប្រូម៉ូសិននេះគឺសម្រាប់សមាជិកថ្មីទើបតែចុះឈ្មោះនិងផ្ញើប្រាក់លើកដំបូងរបស់គេហទំព័រ Ongame888.com

- សមាជិកនីមួយៗអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបានតែម្តង។ ប្រូម៉ូសិនអាចអនុវត្តបានសម្រាប់តែទំព័រ កីឡា កាស៊ីណូ ជល់មាន់ ប៉ុណ្ណោះ។

- ដោះស្រាយការផ្ញើប្រាក់ក្នុងរយៈពេល 15 នាទីក្រោយពេលពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់។

- ចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់និងប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានបម្លែងដោយពិន្ទុភ្នាល់យោងទៅតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលអ្នកចង់បាននៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះគណនី។ និងវិធីធ្វើបង្គត់ពិន្ទុដូចខាងក្រោមៈ >= 0.5 នឹងគិតជា = 1 ។

- សមាជិកត្រូវការដាក់ប្រាក់អប្បបរមាគឺ 10$ ហើយប្រាក់រង្វាន់អតិបរមានិងចំនួនជុំភ្នាល់ត្រូវបានគណនាដូចខាងក្រោមៈ

ដាក់ប្រាក់

រង្វាន់ %

ប្រាក់រង្វាន់អតិបរមា

ជុំភ្នាល់

ដាក់ប្រាក់លើកទីមួយ

30%

130 USD

15 ដង

ដាក់ប្រាក់លើកទីពីរ

60%

90 USD

15 ដង

ដាក់ប្រាក់លើកទីបី

120%

40 USD

20 ដង

 

- សមាជិកត្រូវតែធ្វើពេញទាំង 15 ដងវិនិយោគឡើងវិញដែលទាមទារមុនពេលអាចដកប្រាក់បាន។

ឧទាហរណ៍: ប្រាក់ផ្ញើដំបូង = 5 USD

ប្រាក់រង្វាន់ = 30% x 5 USD = 1.5 USD

ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់ទាមទារ = (5 USD + 1.5 USD) x 15 ដង = 97.5 USD

ជាមួយលទ្ឋផលណាមួយនៅពេលដាក់ភ្នាល់ទាំងពីរភាគី លទ្ធផលស្មើឬឆាកលេងលុបចោលនឹងត្រូវដកចេញមិនបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការវិនិយោគឡើងវិញ។

ចំណាំ: ប្រាក់ចំណូលភ្នាល់គិតឲ្យគ្រប់ហ្គេមនៅក្នុង "ជល់មាន់"តែប៉ុណ្ណោះ។ មិនអនុវត្តឲ្យការភ្នាល់បក (ភ្នាល់ច្រើនក្នុងពេលតែមួយ) ប្រកួតអឺរ៉ុប ការភ្នាល់ត្រឹមត្រូវគ្រាប់បាល់ រាល់សំបុត្រភ្នាល់មានអត្រាលើ 0.5 & -0.6 ប្រសិនបើយើងខ្ញុំរកឃើញការចេតនាដាក់បា្រក់ដើម្បីយកប្រាក់រង្វាន់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបិទគណនីរៀងរហូត។

- ភ្នាល់ទាំងអស់ (ភ្នាល់ទាំងអស់នៃចំនួនប្រាក់ផ្ញើនិងប្រាក់ប្រូម៉ូសិន) លើការភ្នាល់លើកដំបូងនឹងមិនមានសុពលភាពទេ។ ប្រាក់ភ្នាល់អតិបរមាសម្រាប់ការភ្នាល់លើកដំបូងបន្ទាប់ពីទទួលបានប្រូម៉ូសិនត្រូវតែទាបជាងឬស្មើនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដើមផ្ញើចូល។ គណនីដែលល្មើសនឹងត្រូវរឹបអូសរាល់ប្រាក់ប្រូម៉ូសិនក៏ដូចជាទឹកប្រាក់ឈ្នះផ្សេងទៀត។

- ក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃប្រសិនបើប្រាក់ផ្ញើនិងប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់មិនបានឆ្លងកាត់យ៉ាងហោចណាស់មួយ(01)ជុំភ្នាល់នោះទឹកប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានលុបចោល។ ប្រសិនបើសមាជិកធ្វើការដកប្រាក់មុនពេលបញ្ចប់ចំនួនជុំភ្នាល់ដែលទាមទារឬស្នើសុំលុបចោលប្រូម៉ូសិនមុនពេលបញ្ចប់ចំនួនជុំភ្នាល់ដែលបានទាមទាររាល់ប្រាក់រង្វាន់និងទឹកប្រាក់ឈ្នះភ្នាល់នឹងត្រូវបានលុបចោល។

រាល់សមាជិកបានជ្រើសរើសកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះនឹងមិនបានជ្រើសរើសក្នុងពេលតែមួយជាមួយកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនប្រាក់ផ្ញើប្រចាំថ្ងៃ។ ប្រូម៉ូសិននេះគឺឲ្យតែលើកដំបូងសម្រាប់សមាជិកថ្មីឈ្មោះត្រកូលមិនដូចគ្នា អាសយដ្ឋាន អ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទនិងអាសយដ្ឋាន IP ។

Đăng ký ngay

ជល់មាន់ទូទាត់សង 5% ចាញ់ភ្នាល់ប្រចាំខែដល់ 60$

Ongame888.com ផ្ញើពាក្យអរគុណដល់គ្រប់អតិថិជនជាទីស្រឡាញ់បានដំណើរការជាមួយ Ongame888 ក្នុងពេលកន្លងមកនិងផ្តល់ជូននូវប្រូម៉ូសិនដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ។ ទូទាត់សង 5% ប្រាក់ចាញ់ភ្នាល់ជល់មាន់អនឡាញប្រចាំខែ

អតិបរមារហូតដល់ 60$

ចំណាំ: ការទូទាត់សងនេះអនុវត្តចំពោះតែជល់មាន់អនឡាញប៉ុណ្ណោះ

រយៈពេលអនុវត្តទូទាត់សងនឹងបានគណនាចាប់ពីម៉ោង 12:00 នៅថ្ងៃទី 1 ដើមខែបច្ចុប្បន្នទៅដល់ម៉ោង 12:00  នៅថ្ងៃទី 1 ខែបន្ទាប់។

ចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់សងនឹងបានផ្អែកលើសរុបប្រាក់ចាញ់ក្នុងខែនោះ

ប្រសិនបើនៅក្នុងខែនោះគណនីជល់មាន់អនឡាញរបស់សមាជិកបានស្ថិតិគឺឈ្នះនឹងមិនបានគិតទូទាត់សងទេ។

ប្រាក់ទូទាត់សងតម្រូវសមាជិកត្រូវធ្វើយ៉ាងតិច 3 ដងវិនិយោគឡើងវិញតម្រូវមុនពេលអាចដកប្រាក់បាន។

Đăng ký ngay

ទូទាត់សង 1.25% ប្រាក់ភ្នាល់ឲ្យជល់មាន់ ONLINE S1288 និង SV388

នៅក្នុងការជល់មាន់ Online អ្នកនឹងមានរូបភាពផ្សាយផ្ទាល់នៅកន្លែងប្រកួតជល់មាន់ហើយនឹងមានមួយគូរមាន់ប្រយុទ្ធជាមួយគ្នាដែលបានសម្គាល់សម្រាប់មាន់នីមួយៗដែលមានឈ្មោះថា Wala និង Meron ។ ឧបមាថាអ្នកភ្នាល់ 100 ពិន្ទុសម្រាប់ Wala បើទោះបីជាការប្រកួត Wala ឬ Meron ឈ្នះអ្នកនៅតែផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យ 0,25%​ នៃពិន្ទុសរុបភ្នាល់។ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមគឺបាន 0,25 ពិន្ទុ។ ប៉ុន្តែនៅ Ongame888.com ប្រាក់រង្វាន់កម្រៃជើងសាររបស់យើងខ្ញុំគឺមានភាពទាក់ទាញណាស់: 0,25 ពិន្ទុ x 5 = 1,25 ពិន្ទុភ្នាល់។ (1,25%)

http://ongame888.com/upload_images/images/2019/05/02/Capture.PNG

ចំនួនទឹកប្រាក់ពិតដែលអ្នកទទួលបានគឺ 1.25 ពិន្ទុ x 1USD  = 1.25 USD

សមាមាត្រ commission (កម្រៃជើងសារ) ខាងលើគឺខ្ពស់ណាស់ប្រសិនបើអ្នកសង្ខេបរាល់សប្តាហ៍ - ភាគរយកម្រៃជើងសារឲ្យជល់មាន់អនឡាញរបស់ Ongame888.com គឺខ្ពស់បំផុតអ្នកអាចប្រៀបធៀបដោយខ្លួនឯង។

Ongame888.com តែងតែចង់នាំមកជូនអតិថិជននូវលក្ខណៈពិសេសល្អបំផុតនៃគោលការណ៍ប្រាក់រង្វាន់និងទទួលកម្រៃជើងសារនៅពេលចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំ។ ប្រសិនបើអ្នកនៅតែស្ទាក់ស្ទើឬមានចម្ងល់អំពីគោលការណ៍ទូទាត់សងកម្រៃជើងសាររបស់ Ongame888.com សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំភ្លាម

Đăng ký ngay

ការទូទាត់សងកាស៊ីណូអនឡាញរហូតដល់ 1%

ប្រាក់ទូទាត់សងគ្មានដែនកំណត់ហើយក៏មិនទាមទារជុំភ្នាល់ដកប្រាក់។ ចំនួនទឹកទូទាត់សងអប្បបរមាសមមូលនឹងកម្រិតប្ដូរជា ១ ពិន្ទុ។

អ្នកលេងទាំងអស់នឹងត្រូវបានទូទាត់សងដោយផ្អែកលើចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់សរុបនៅទំព័រកាស៊ីណូរបស់ Ongame888 ។ ប្រាក់ទូទាត់សងនឹងត្រូវបូកបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីភ្នាល់បន្ទាប់ពីម៉ោង ១២ ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ រៀងរាល់សប្តាហ៍។

4. រាល់ការភ្នាល់ស្មើ ភ្នាល់លុបចោល និងភ្នាល់សងខាងនឹងមិនរាប់បញ្ចូលចំនួនភ្នាល់សរុបដែលទាមទារទូទាត់សងទេ។

៥. Ongame888 មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់និងលុបចោលប្រាក់រង្វាន់ប្រសិនបើរកឃើញថាសមាជិកបានប្រើប្រាស់ប្រូម៉ូសិនឬបង្កើតគណនីលើសពីមួយគណនីដោយគោលបំណងកេងចំណេញ។

Đăng ký ngay

ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត 15$

- ប្រូម៉ូសិននេះគឺសម្រាប់សមាជិករបស់គេហទំព័រភ្នាល់អនឡាញ

- សមាជិកទទួលរង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើតត្រូវមានប្រវត្តិផ្ទេរប្រាក់អប្បបរមា 1 ដងមុនពេលទទួលរង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត

- Ongame888.com នឹងផ្ដល់ជូន 15$ ប្រាក់រង្វាន់ដល់សមាជិកមានថ្ងៃកំណើតនៅក្នុងខែ។

- 15$ ប្រាក់រង្វាន់នឹងបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីក្រោយពេលអ្នកមានយ៉ាងហោចណាស់មួយដងផ្ញើប្រាក់ ពេលវេលាដោះស្រាយប្រាក់រង្វាន់រយៈពេល 24 ម៉ោងក្រោយពេលពិនិត្យនិងបញ្ជាក់។

- សមាជិកត្រូវធ្វើការវិនិយោគ 20 ឡើងវិញតាមការតម្រូវមុនពេលអាចដកប្រាក់បាន។

ឧទាហរណ៍: ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើតគឺ: 15$

 

- ចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់តម្រូវ = (15$) x 20 ដង = 300$។

អតិថិជនដល់ថ្ងៃកំណើតអាចទទួលបានរង្វាន់មុនឬក្រោយពេល 3 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃកំណើត

ឧទហរណ៍: ខួបកំណើតរបស់អ្នកនៅថ្ងៃទី 10/08 អ្នកអាចទាក់ទងជាមួយយើងខ្ញុំពី 7,8,9 ឬ 11,12,13 ដើម្បីទទួលរង្វាន់។ ក្រោយថ្ងៃទី 13 អ្នកនឹងគ្មានសិទ្ធិទទួលប្រាក់រង្វាន់ខួបកំណើតទៀតទេ។

- ជាមួយលទ្ឋផលណាមួយនៅពេលដាក់ភ្នាល់លើភាគីទាំងពីរ លទ្ធផលស្មើឬការលេងលុបចោលនឹងត្រូវដកចេញមិនបានគិតចូលក្នុងការវិនិយោគឡើងវិញ។

- ជាមួយគ្រប់សកម្មភាពចេតនាបន្លំដើម្បីទទួលរង្វាន់ប្រូម៉ូសិនប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបិទ។ ប្រូម៉ូសិននេះមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យគណនីច្រើនទេ ប្រសិនបើរកឃើញមានការឃុបឃិតឬប្រើប្រាស់ច្រើនគណនី ប្រូម៉ូសិនទាំងអស់នេះនឹងត្រូវដកហូតវិញ។

វិធីទទួលរង្វាន់

វិធី 1. ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ក្នុងកំឡុងពេល 24 ម៉ោងចាប់ពីអតិថិជនផ្ញើជោគជ័យ សូមអតិថិជនប្រើអ៊ីម៉ែលចុះឈ្មោះលដំបូងផ្ញើអ៊ីមែលទៅ support@ongame888.com ជាមួយប្រធានបទនិងខ្លឹមសារអ៊ីម៉ែលបានសរសេរច្បាស់:

* ប្រធានបទអ៊ីម៉ែល: រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត

* ខ្លឹមសារអ៊ីម៉ែល:

- ឈ្មោះប្រើប្រាស់ក្នុងរបស់អតិថិជន:

- គណនីហ្គេមអតិថិជនចង់ទទួលបានរង្វាន់និងចំនួនទឹកប្រាក់អតិថិជននឹងផ្ទេរទៅក្នុងហ្គេមនោះ។

- ភ្ជាប់រូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬប័ណ្ណបើកបរមានថ្ងៃកំណើតរបស់អតិថិជនក្នុងអ៊ីម៉ែល

ឧទាហរណ៍:

* ប្រធានបទអ៊ីម៉ែល: រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត

*ខ្លឹមសារអ៊ីម៉ែល:

- ឈ្មោះប្រើប្រាស់ក្នុង: iloveOngame888

- ទទួលប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត

- ភ្ជាប់រូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

របៀប 2. សូមអ្នកទាក់ទងជាមួយបុគ្គលិកថែទាំអតិថិជនតាមរយៈLIVECHAT និងប្រកាសក្នុងពេលនោះផ្ញើរូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកក្រោយពេលពញ្ជាក់យើងខ្ញុំនឹងបន្ថែមប្រាក់រង្វាន់ចូលក្នុងគណនីក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។

- គ្រប់សមាជិកបានជ្រើសរើសកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះនឹងមិនបានជ្រើសរើសក្នុងពេលតែមួយជាមួយកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនប្រាក់ផ្ញើប្រចាំថ្ងៃ។

Đăng ký ngay
0.08954 sec| 1992.82 kb